TIG-tråd för artskilda ståltyper

För svetsning av artskilda stål (ordinära rostfria stål mot olegerade och låglegerade stål) och svårsvetsade verktygsstål, Mn stål, fjäderstål, skärstål m.fl.