GTAW: TIG Solidtråd

TIG (Tungsten Inert Gas) är en svetsmetod, där en elektrisk ljusbåge upprätthålls mellan en icke smältande elektrod och ett arbetsstycke i en atmosfär av inaktiv gas, dvs gasen medverkar ej till någon kemisk reaktion i processen (avbränning av legeringsämnen eller uppkolning i svetsgodset).

Vår Tyska leverantör av tillsatsmaterial:

KOMPETENS I ALLA GEMENSAMMA SVETSPROCESSER
Svetsteknik, svets- och lödtillsatser, slipteknik och tillbehör.

SENASTE TILLVERKNINGSTEKNIKEN
De högsta kvalitetsstandarderna - vi verkar som kvalificerad och flexibel tillverkare.

ERFARNA ANSTÄLLDA - KOMPETENS RÅDGIVNING
Vi förlitar oss på kundnöjdhet, efterlevnad av deadlines, lagarbete och professionalism.
Detta har under alla år gett oss många nöjda kunder.