Rökextraktion

TBi Slangpaket med rökextraktion


TBi E3 Rökutsug kan fånga upp en majoritet av svetsrök direkt vid källan, vilket hjälper till att följa hälso- och säkerhetsföreskrifter.

TBi E3 Rökutsug kombinerar utmärkt utsugskapacitet med en pålitlig och robust design.


  >  Hög utsugningskapacitet

  >  Mycket robust design av ficklamporna

  >  Ny kulled för bättre hantering

  >  Skinnskydd på alla modeller

  >  Energisnål på grund av minimerat läckage