Avskärmning

1498_svetsdraperi

WELDAS avskärmningsprodukter skyddar svetsaren och dennes omgivning från UV-strålning och/eller reflektioner under svetsning.
Svetsning och slipning bör utföras på minst 1 meters avstånd från produkten, så att denna inte kan skadas av varma gnistor eller andra varma material.