Kontaktskärning

Kontaktskärning med förlängd skärdysa för ökad synbarhet och kontroll vid precisionsskärning, upptill 60A.

Skärdysan har kontakt med/vilar på materialet för att underlätta vid skärning.