GMAW: MIG/MAG Solidtråd

Gasmetallbågsvetsning med solid trådelektrod:

Karakteristiskt för denna metod är att likström används och att tillsatsmaterialet som är i trådform, fungerar som elektrod och frammatas automatiskt. Ljusbågen omges av en skyddsgas. Strömkällans negativa pol är ansluten till arbetsstycket. Växelström kan användas vid svetsning av tunnplåt.

MAG-svetsning med aktiv skyddsgas:

MAG-svetsning utföres i en skyddad atmosfär av koldioxid, CO2 eller med en gasblandning (M21) som består av 80% Argon och 20% koldioxid. Användning av Ar/CO2 ger en mjukare ljusbåge, slätare svets och mindre sprut, men är dyrare än ren koldioxid. Den ger även högre brottgräns och bättre seghet hos svetsgodset. M21-gasblandningen används därför allmänt vid svetsning av tunnplåt och vid svetsning av låglegerade stål. Gasblandningen kan även variera och innehålla även innehålla O2, He och H2. 

 

MIG-Svetsning med inert skyddsgas:

Metoden är likformig med MAG- svetsning. Den vanligaste skyddsgasen är argon, men blandningar av argon och helium används även. Det är vid svetsning av rostfritt stål ofta svårt att undvika ofullständig inträngning vid användning av ren argon.Inblandning av en liten procentsats oxygen överbryggar denna nackdel och stabiliserar ljusbågen. Heliumblandningar med argon ger en varmare svets och användes därför ofta vid svetsning av tjockväggiga material typ aluminium och koppar. För svetsning av aluminium i normal tjocklekar användes ren argon. Svetslägen: Vid kortbåge; alla lägen. Vid spraybåge; horisontalläge. Utrustningen är av samma typ som vid MAG- svetsning.