Låglegerat stål

Låglegerade stål får innehålla 2-5% legeringsämnen, förutom kol så är de vanligaste övriga legeringsämnena wolfram, vanadin, kobolt, nickel, krom, molybden, aluminium, koppar, mangan och kisel.