Rörtåd för olegerade stål

Olegerat stål får innehålla 0.05 - 1.3% kol och får utöver det bara finnas 1-2% andra legeringsämnen och orenheter. Olegerat stål är ett annat namn för kolstål.