Belagd elektrod för gjutgods

Gjutjärn kallas järn med en kolhalt mellan ~2.1-4%. Beroende på kemisk sammansättning och svalningshastighet fås olika slags gjutjärn.