Slaggfri rörtråd för svetsning i horisontellt läge

Elgacore MF egenskaper och fördelar

Garanterat ingen fuktupptagning

Elgacore MF heldragna flux- och metallpulverfyllda rörtrådar är hermetiskt tillslutna och helt okänsliga för fukt, även under extrema klimatförhållanden med tropiska temperaturer och mycket hög luftfuktighet. Fyllningen förblir torr under hela processen för lagring och användning i svetstillverkningen, vilket förhindrar väteinducerad sprickbildning orsakad av fukt i tillsatsmaterialet.

Elgacore MF rörtrådar kräver inga speciella förvaringsanvisningar.

Omtorkning före användning rekommenderas aldrig. Den speciella tillverkningsteknik som Elgacore MF använder möjliggör produktion av rörtrådar med dessa och andra unika fördelar för slutanvändarna.

Förebyggande av väteinducerad sprickbildning. Svetsgodsets hydrogeninnehåll har testas enligt EN och AWS och är under 4 ml/100 g svetsgods. Typiska värden under 3 ml/100 g svetsgods. Inga speciella lagringsförhållanden krävs. Kan lagras som solida trådar under en längre period, med minimal risk för fuktabsorption. Beständighet mot fuktupptagning vid användning, dvs ej förpackad.

Kopparbeläggning för optimal strömöverföring från kontaktmunstycket till tråden och för minskat slitage av kontaktmunstycket.

Noggrant kontrollerad förbockning, spiralitet och diameter ger god trådmatning och rak tråd vid utmatning från kontaktmunstycket. Idealisk för robotsvetsning.

Elgacore MF Produktionsteknik

Den unika produktionsteknik som används för att tillverka Elgacore MF heldragna flux- och metallpulverfyllda rörtrådar ger slutanvändaren värdefulla produktfördelar.

Band formas till ett rör, försluts med högfrekvenssvetsning med efterföljande dragning och glödgning I nästa steg fylls röret med agglomererat pulver med hjälp av ett vibrationssystem. Tråden glödgas i flera steg, dras till slutlig diameter och kopparbeläggs slutligen. Därefter precisionsspolas tråden på flera olika spolstorlekar. Resultatet är en helt tät rörtråd med extrem motståndskraft mot fuktabsorption under förvaring och användning.

1. Band

2. Högfrekvenssvetsat rör

3. Initial glödgning och dragning för att fylla diametern

4. Produktion av agglomererat pulver 5. Röret fylls tätt med vibrationer

6. Mellanliggande dragning och glödgning av röret

7. Dragning för slutgiltig diameter och kopparbeläggning

8. Spolning av tråden